top of page

Sosiaalisen median mittarit yrityksille: Näin seuraat sitoutumisastetta, Konversiota ja ROI:ta!

Sosiaalisen median seuraaminen on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen brändin ja sen sisällön suorituskyvystä sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median mittarit auttavat yrityksiä arvioimaan sosiaalisen median markkinointistrategiansa tehokkuutta ja selvittämään, mitä tulee muuttaa tai parantaa. Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia sosiaalisen median mittareita, joita yritysten tulisi seurata ja miksi ne ovat tärkeitä.


Sitoutumisaste

Sitoutumisaste mittaa sitä, kuinka paljon seuraajat ovat vuorovaikutuksessa yrityksen sisällön kanssa sosiaalisessa mediassa. Seuraajat voivat osoittaa sitoutumistaan tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla yrityksen sisältöä. Mitä suurempi sitoutumisaste, sitä todennäköisempää on, että yrityksen sisältö on kiinnostavaa seuraajille.ROI (Return on Investment)

ROI mittaa yrityksen saamaa tuottoa sosiaalisen median markkinoinnista. ROI-mittari ottaa huomioon markkinointikustannukset ja sen, kuinka paljon rahaa yritys on saanut takaisin sosiaalisen median markkinoinnista. Tämä mittari auttaa yrityksiä arvioimaan, onko sosiaalinen media ollut kannattava investointi ja antaa tietoa siitä, miten yrityksen sosiaalisen median markkinointia tulisi kehittää.


Konversioaste

Konversioaste mittaa, kuinka monta kävijää on muuttunut asiakkaiksi sosiaalisen median kampanjan kautta. Konversioaste voi vaihdella kampanjan ja tavoitteen mukaan. Esimerkiksi kampanjan tavoitteena voi olla verkkokaupan myynnin lisääminen, jolloin konversioaste mittaa kuinka monta kävijää on siirtynyt ostamaan tuotteen kampanjan kautta. Konversioasteen seuranta auttaa yrityksiä mittaamaan sosiaalisen median vaikutusta myyntiin ja liiketoiminnan kasvuun. Kun yritys pystyy seuraamaan sosiaalisen median kampanjoiden konversioastetta ja ymmärtämään, mitkä kampanjat ovat tehokkaimpia, se voi tehdä parempia päätöksiä tulevien kampanjoiden suhteen ja kohdentaa resursseja oikein.


On tärkeää huomata, että mittareiden seuraaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksen on vain tuijotettava numeroita. Mittareiden tulisi olla osa laajempaa strategiaa ja auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja kehittämään kampanjoitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Aaron Vihersola CMO @ VSCY Aaron.vihersola@vscy.fi +358 44 0330 544


Commenti


bottom of page