top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä
 

Nimi: Visu Agency Oy
Y-tunnus: 3287649-6
Postiosoite: Meritullintori 6 lh. 16, 00170 HELSINKI

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Aaron Vihersola
Puhelin: 044 0330 544
Sähköposti: aaron.vihersola@vscy.fi

 

3. Rekisterin nimi

VSCY / Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi

 • analysointi ja tilastointi

 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen

 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
  yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten: rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot

 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot

 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit

 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot

 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

 

 

8. Tietojen siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Voit pyytää tietojasi tarkistettavaksi tai vaatia niiden poistamista tai korjaamista. 

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä.

Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyy esimerkiksi sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla. Esimerkiksi Google Analytics. Ne tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista.

Yksittäisiä henkilöitä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää.
 

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Huomaathan, että jotkut toiminnot tarttee eväisteitä. Emme takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli tällaiset evästeiden käyttö sivustolla estetään.
 

Selosteen päivittäminen

Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen tietosuojaperiaatteiden päivittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

bottom of page